Zdravotní služby

Fyzioterapie

Fyzioterapie je nejzdravější způsob léčby bolestí pohybového aparátu a v našem podání odstraňuje příčiny vašich obtíží bez léků a operačních zákroků. Přirozenou cestou nejčastěji léčíme bolest zad, hlavy a kloubů. Prostřednictvím pohybu a dalších prostředků fyzioterapie ovlivňujeme cíleně i funkce ostatních systémů včetně psychiky.

Kineziologický rozbor (rehabilitační lékař, fyzioterapeut)

Jedná se o souhrn vyšetřovacích metod, které vedou ke stanovení diagnózy a na základě toho, k vytvoření terapeutického plánu. Ke stanovení diagnózy musí vyšetřující ovládat anatomii, biomechaniku a kineziologii a porozumět také struktuře a chování různých tkání. Potřebné informace získává z aspekce, palpace a dalších částí klinického vyšetření. Při vyhodnocení získaných poznatků musí být schopen posoudit, zda jde o patologii právě z pohybové soustavy.

Rehabilitační plán

Výsledky získané vyšetřením jsou podkladem pro stanovení rehabilitačního plánu. Při léčbě většiny obtíží je nutné, aby se klient léčby aktivně účastnil, odpovědnost za terapii a její výsledek nepřenášel zcela na terapeuta, ale naopak si uvědomil, že jeho vlastní snaha je klíčová pro pozitivní efekt celého procesu. Úkolem terapeuta pak samozřejmě je klienta k takovému postoji vhodně motivovat.

Elektroterapie

Elektroterapie je oblíbená terapie, jež využívá různé druhy elektrických proudů, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů nebo je naopak posilují. Působí proti bolesti a zánětu. Typ elektroléčebné procedury se volí podle převažujícího typu onemocnění. Je možné léčit choroby pohybového aparátu, poruchy prokrvení, zánětlivá a degenerativní onemocnění, pooperační stavy, kožní problémy apod. Nabízí celou škálu léčebných metod, využívajících různých forem elektrického proudu - stejnosměrného proudu, střídavých proudů nízké nebo střední frekvence či vysokofrekvenčního proudu s různě tvarovanými impulzy. Obecně je možno říci, že elektroléčba působí zejména proti bolesti, zvýšenému napětí svalů, zvyšuje prokrvení tkání a tkáňový metabolismus, má příznivý vliv na zmenšení otoků. Elektroterapie je proto vhodná při onemocněních pohybového aparátu, zejména u chronických a degenerativních onemocnění, u pooperačních stavů, úrazových stavů, při chronických gynekologických a urologických zánětech, při onemocněních trávicího a dýchacího ústrojí, u kožních onemocnění a dalších.

   

Druhy elektroléčby:

TENS (transkutánní nervová stimulace)
Využívá se k léčbě nejrůznějších bolestivých stavů jako jsou bolesti páteře, kloubů a šlach, bolesti hlavy, poúrazové bolesti pohybového ústrojí, fantomové bolesti (bolesti po amputaci končetiny) a další.

Galvanizace
Galvanizace je léčebné využití stejnosměrného proudu, tj. galvanického proudu se stálou intenzitou. Nejčastěji je využívána v léčbě těchto stavů: záněty vazů, šlachových úponů, šlachových pochev, fascií, kloubních pouzder, neuralgie (včetně neuralgie po pásovém oparu), neuritidy (záněty nervů), myalgie (bolesti svalů), kořenové syndromy, poruchy prokrvení (Raynaudova nemoc, akrocyanóza), artrózy, Sudeckův syndrom a další.

Diadynamické proudy
Mají především analgetické účinky, při této metodě se aplikuje stejnosměrný nízkofrekvenční elektrický proud. Hlavní indikace představují poúrazové stavy (zhmoždění a natažení svalů, vymknutí kloubů apod.), nemoci pohybového aparátu (bolesti páteře, cervikokraniální a cervikobrachiální syndrom, artróza), neuralgie, neuritidy, poruchy prokrvení (Raynaudova choroba, křečové žíly, záněty žil, omrzliny, ischemická choroba dolních končetin).

Interferenční proudy
Léčba je založena na principu interference dvou středněfrekvenčních proudů přímo ve tkáni. Interfereční proudy se uplatňují spíše při chronických procesech, kdežto diadynamické proudy u akutních stavů. Indikací jsou hlavně chronické zánětlivé a degenerativní nemoci pohybového aparátu, onemocnění svalů, šlach a tíhových váčků, zlomeniny a další onemocnění kostí, zhmožděniny, vymknutí kloubů, artrózy, spondylózy, Bechtěrevova nemoc, bolesti páteře, neuralgie, neuritidy, cévní choroby, gynekologické záněty, břišní srůsty, astma a řada dalších.

Träbertovy proudy
Nízkofrekvenční pulsní proudy, které mají výrazný analgetický účinek, používají se podobně jako výše uvedené metody, zvláště pak po úrazech, při bolestech páteře, jsou vhodné u degenerativních onemocnění malých i velkých kloubů, při chronických zánětlivých revmatických chorobách postihujících klouby, k mírnění nervových a svalových bolestí.

Elektrostimulace (impulzoterapie)
Tato metoda využívá dráždivých účinků nízkofrekvenčních proudů. Indikací k použití je prevence ochabnutí svalů z inaktivity (při zlomeninách, pooperačních stavech), stimulace svalů dolních končetin a břicha u ležících pacientů.

Magnetoterapie

Magnetoterapie

Magnetoterapie využívá působení pulzního magnetického pole, které zvyšuje prokrvení, působí protizánětlivě, proti bolesti, proti otokům, uvolňuje svalové křeče a urychluje hojení kostí a měkkých tkání.
Indikace: po zlomeninách, při degenerativních a zánětlivých onemocněních pohybového aparátu, při funkčních poruchách.

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Ultrazvuk je mechanické vlnění s frekvencí vyšší než 20 000Hz, při jeho terapeutické aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud, patří tedy mezi mechanoterapii.
Ultrazvuk zlepšuje prokrvení tkání, vstřebávání otoků a výronů, tlumí bolest, zlepšuje metabolismus a uvolňuje svalové napětí, napomáhá k hojení jizev a k léčbě patní ostruhy.

Mobilizace páteře periferních kloubů

Mobilizace (MOB) a měkké techniky (MT) patří mezi prostředky manuální medicíny. MT a MOB techniky páteře a periferních kloubů jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (triggerpoints).

MT se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Slouží také k uvolnění svalových spazmů a odstranění tzv. reflexních bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách. Při terapii se postupuje z povrchových vrstev do hlubších.

MOB jsou manuální terapií, kdy nenásilně a postupně obnovujeme kloubní vůli a funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu.

Kloubní blokáda se vytváří v místech, která jsou námi přetěžována v důsledku jednostranné či asymetrické zátěže a to nejen dynamické, ale především statické, např.dlouhého nesprávného sezení, nebo chabého držení těla ve stoji, chůzi a ostatních činnostech.

Vojtova metoda

Vojtova metoda

Vojtova metoda (též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.

Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí afascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Teoretický podklad Vojtovy metody

Metoda je založena na znalosti vývoje pohybových vzorců během života dítěte. Vývoj pohyblivosti (motoriky) člověka je určen geneticky, probíhá zcela automaticky a je pokračováním vývoje v děloze.

Vývojová kineziologie se zabývá motorickým vývojem dítěte a dává terapeutovi pravidla k rozpoznání ideální hybnosti dítěte. Znalost vývojové kineziologie je přínosem nejen pro rehabilitaci pohybových poruch v pediatrii, ale má své nezastupitelné místo i v rehabilitaci dospělých.

Terapeutický systém V. Vojty zahrnuje tři modely (polohy k vyvolání reakce stimulací příslušných bodů):
• model, který se aktivuje v poloze na břiše se nazývá reflexní plazení
• model aktivovaný z polohy na zádech se nazývá reflexní otáčení
• model aktivovaný z polohy na obou kolenou se nazývá 1. pozice

Prostřednictvím terapeutických modelů reflexního plazení, reflexního otáčení a první pozice a odpovídajících bodů (aktivačních zón) vyvolává terapeut u pacienta svalové souhry. Tyto svalové souhry jsou identické se svalovými souhrami, které pozorujeme u dětí během jejich motorického vývoje ve věku do jednoho roku.

Cílem není naučit pacienta se otáčet či plazit, ale vyvolat, případně obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi.

Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou:

Původní zaměření metody na děti do 4 let věku se s úspěchem rozšířilo i na dospělé.

Děti:
• dětská mozková obrna (DMO)
• fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis)
• paréza brachiálního plexu
• rozštěp páteře
• pes equinovarus - koňská noha
• skolióza
• ortopedické vady hrudníku
• jiná neurologická onemocnění

Dospělí:
• cévní mozková příhoda
• periferní paréza
• bolesti související s páteří
• skolióza
• periartritida - bolestivé rameno
• stavy po úrazech míchy
• jiná neurologická onemocnění

Kontraindikace:
• 3-4 dny po očkování;
• maligní forma epilepsie;
• akutní infekce;
• akutní zánětlivé onemocnění;
• premedikace před lékařským vyšetřením;
• metastazující zhoubné nádory;
• medikace vysokými dávkami kortikoidů;
• specifické lékařské vyšetření či zákrok (MRI, lumbální punkce, chirurgická či ortopedická intervence);
• rekonvalescence po terapeutickém výkonu.
Absolutní kontraindikace Vojtovy metody neexistuje. Kvalifikovaný terapeut ji přizpůsobí aktuálnímu stavu pacienta.

Lymfodrenáž

• ruční
Lymfatická masáž je velmi jemná masážní technika prováděná pomalými a jemnými hmaty na kůži. Podle přesně stanovených technik se odvádí míza do sběrných lymfatických uzlin a odtud se společně s toxickými látkami přečerpává do centrálního lymfatického systému. Dále se dostává do krve a odtud ledvinami a močí z těla ven.

• přístrojová
Přístrojová lymfodrenáž je založena na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří jak lymfatický tak i žilní systém.

Účinky: odvádění toxinů z těla, podpora metabolismu, prevence otoků a vzniku křečových žil, drenáž otoku po úrazech, při únavě dolních končetin, zmírnění a prevence celulitidy, zpomalení procesu stárnutí. Přístrojová lymfodrenáž je založena na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která podpoří jak lymfatický tak i žilní systém.

Podoskop

Je diagnostický přístroj pro posouzení ortopedických vad nohou. Umožňuje podrobně hodnotit zatížené části chodidla. Toto vyšetření pomáhá odhalit vady drobných kloubů nohy, postavení, tlak a rotaci patních kostí i jednotlivých částí chodidla vůči sobě. Pomáhá posoudit podélnou a příčnou klenbu nohou a její poruchy, které se projevují nejčastěji plochonožím. Podoskop se skládá ze skleněné desky, pod kterou je šikmé zrcadlo. Pacient si na skleněnou desku stoupne a zrcadlo zobrazí míru zatížení jednotlivých částí chodidel a další možné příčiny problémů. Na desce můžeme pozorovat stav chodidel ve statické poloze, odhalit disproporce a asymetrii mezi jednou a druhou nohou a také porovnat stav nohou a celého pohybového aparátu, včetně polohy pánevních kostí a ramen.

Reflexní masáž

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny ve vnitřních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku, který patologii vyvolává. Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění vnitřních orgánů. Reflexní masáž se provádí na sucho, bez použití masážních prostředků, hmaty jsou prováděny pomalu.

LTV – individuální

Léčebná tělesná výchova (LTV)- slouží k nácviků správných hybných stereotypů, posílení a protažení svalových skupin, odstranění potíží vzniklých z jednostranného přetěžování, čímž zlepšujeme celkový stav organismu, obnovujeme správné držení těla a předcházíme zraněním. Při cvičení se zaměřujeme na nácvik kontrolovaného dýchání (dechová gymnastika).

 
Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o. - © 2015/2020